U ontvangt administratieve ondersteuning in de ruimste zin van het woord. Samenvattend betekent dit:
  • De complete boekhouding inclusief de toelichting
  • Adequate debiteurenbewaking
  • Archivering
  • Correspondentie aan leden van de vereniging, overheid, bedrijven
  • Bijhouden ledenadministratie
  • Bewaking servicecontracten, controle facturatie en daarbij behorende correspondentie